Năm học 2019-2020, Tây Ninh sẽ tuyển hơn 11.000 học sinh vào các Trường THPT trên địa bàn tỉnh

Audio thời sự 19-09-2019
Dự kiến tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên trong toàn tỉnh là 11.839 học sinh, đạt tỷ lệ 84,6%.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI