Năm học 2022-2023: Tây Ninh tuyển sinh hơn 12.300 học sinh vào lớp 10 của các trường

Audio thời sự 08-06-2023
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Võ Đức Trong vừa ký quyết định Phê duyệt Kế hoạch và chỉ tiêu tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI