Nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận và xử lý phản ánh, câu hỏi của người dân trên hệ thống 1022

Audio thời sự 20-01-2022
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị lãnh đạo các đơn vị, địa phương quan tâm, chỉ đạo nhân sự phụ trách việc tiếp nhận, xử lý và trả lời kiến nghị của người dân thực hiện tốt, đúng quy định về thời gian cũng như chất lượng của nội dung trả lời.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI