Nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận và xử lý phản ánh, câu hỏi của người dân trên hệ thống phản ánh hiện trường 1022

Audio thời sự 04-12-2022
Hệ thống phản ánh hiện trường đã tiếp nhận và giải quyết trên 3.000 thông tin phản ánh với hơn 12.000 câu hỏi của người dân thông qua các kênh thông tin như: ứng dụng Tây Ninh Smart, Fanpage 1022 Tây Ninh trên mạng xã hội Facebook…
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI