Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Audio thời sự 26-05-2020
UBND tỉnh Tây Ninh vừa phê duyệt Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI