Nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết kiến nghị của cử tri

Audio thời sự 20-11-2019
“Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo xử lý, giải quyết các kiến nghị của cử tri còn tồn đọng, nhất là đối với những vấn đề cử tri nêu ý kiến, kiến nghị nhiều lần nhưng chậm giải quyết hoặc giải quyết chưa thỏa đáng, chưa đáp ứng được sự kỳ vọng và mong đợi chính đáng của cử tri”
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI