Nâng cao chất lượng nông sản xuất khẩu: Yếu tố sống còn đối với phát triển ngành nông nghiệp

Audio thời sự 28-02-2020
Ông Võ Đức Trong – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh cho biết: “Người nông dân cần thay đổi nhận thức để sản xuất nông sản chất lượng cao, đáp nhu nhu cầu của thị trường”.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI