Nâng cao nhận thức cộng đồng về Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát - Vườn di sản ASEAN

Audio thời sự 01-11-2020
“Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cộng đồng về Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát vừa được công nhận danh hiệu Vườn di sản ASEAN”. Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đối với các sở ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI