Nâng cao trách nhiệm của các sở, ngành, các địa phương trong việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

Audio thời sự 20-01-2022
UBND tỉnh khẳng định sẽ xem việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri là một trong những nội dung để đánh giá hàng năm.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI