Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”

Audio thời sự 19-10-2019
Đây là chỉ đạo của UBND tỉnh Tây Ninh đối với các sở ban ngành, đoàn thể, UBDN các huyện, thành phố nhằm ngăn chặn, tiến tới chấm dứt hoạt động tín dụng đen trên địa bàn.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI