Nâng công suất, mở rộng địa bàn cấp nước sạch cho người dân

Audio thời sự 19-09-2020
Để mở rộng địa bàn cung cấp nước sạch cho người dân, Công ty Cổ phần cấp thoát nước Tây Ninh sẽ thực hiện Dự án nâng công suất nhà máy nước Tây Ninh giai đoạn 1 từ 18.000 m3/ngày đêm lên 30.000 m3/ngày đêm.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI