Ngăn chặn tình trạng sử dụng xung điện, chất độc, chất nổ và ngư cụ cấm để khai thác thủy sản

Audio thời sự 20-01-2021
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có chỉ đạo các sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố ngăn chặn tình trạng sử dụng xung điện, chất độc, chất nổ và nghề, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI