Ngành nông nghiệp Tây Ninh ứng phó trước tình hình dịch bệnh Covid-19

Audio thời sự 15-07-2020
Trước ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 ngành nông nghiệp tỉnh nhà vẫn duy trì sản xuất ổn định. Tuy nhiên, vấn đề tiêu thụ nông sản, nhất là những nông sản xuất khẩu gặp nhiều khó khăn.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI