Ngày 16.8 Hồ Dầu Tiếng mở lại nước phục vụ sản xuất

Audio thời sự 26-05-2020
Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa thông báo sẽ mở lại nước phục vụ sản xuất vụ mùa năm 2019 trên kênh chính Đông, kênh chính Tây và kênh chính Đức Hòa từ 7 giờ ngày 16.8.2019 đến hết ngày 31.10.2019.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI