Nghiêm cấm khai thác thủy sản trong thời gian thả cá giống vào hồ Dầu Tiếng

Audio thời sự 23-01-2022
Từ ngày 25.10.2021 đến ngày 28.10.2021, Chi cục Chăn nuôi và Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành thả cá giống vào hồ Dầu Tiếng, huyện Dương Minh Châu nhằm tái tạo, phục hồi nguồn lợi thủy sản; bảo vệ môi trường nước; ổn định cuộc sống, tăng thu nhập cho người dân khai thác thủy sản.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI