Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền đối thoại trực tiếp với Nhân dân

Audio thời sự 20-01-2021
Ngày 24.11, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI