Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền tiếp xúc, đối thoại với nhân dân năm 2019

Audio thời sự 26-05-2020
Sáng ngày 23.10, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân năm 2019.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI