Người đứng đầu một số ngành địa phương, chưa thật sự quyết liệt trong công tác phòng chống tham nhũng

Audio thời sự 15-07-2020
“Người đứng đầu một số ngành, địa phương chưa thật sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng”. Đây là một trong những hạn chế của công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thời gian qua..
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI