Nhà máy Tanifood sẽ phát triển vùng nguyên liệu khoảng hơn 5.000 ha tại Tây Ninh

Audio thời sự 01-01-1970
UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Lavifood triển khai phát triển vùng nguyên liệu, tạo điều kiện cho nhà máy hoạt động tốt phục vụ cho chế biến và xuất khẩu.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI