Nhiều cây cầu mới sắp được xây dựng

Audio thời sự 26-06-2019
Đường và cầu Bến Cây Ổi, cầu An Hòa … là những công trình sẽ được khởi công xây dựng trong thời gian tới.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI