Nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo trì, nâng cấp các tuyến đường giao thông

Audio thời sự 19-02-2020
Để các tuyến đường giao thông được bền vững, phát huy hiệu quả lâu dài thì công tác bảo trì, nâng cấp đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, trên thực tế công tác bảo trì, nâng cấp các tuyến đường giao thông lại gặp không ít vướng mắc và khó khăn.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI