Nhiều tuyến đường giao thông nhanh chóng xuống cấp

Audio thời sự 01-01-1970
Hiện nay chất lượng một số công trình, đặc biệt là công trình giao thông khi hết thời gian bảo hành thì xuống cấp. Công tác duy tu bảo dưỡng thường xuyên chưa kịp thời.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI