Nhiều tuyến đường hư hỏng cần nâng cấp sửa chữa

Audio thời sự 25-05-2019
Trước kỳ họp thứ 10, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thành phố tổ chức tiếp xúc cử tri các xã trên địa bàn tỉnh. Trong đó, cử tri đã có nhiều ý kiến phản ánh về các tuyến đường hư hỏng, xuống cấp…nhà nước cần đầu tư vốn nâng cấp, sữa chữa.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI