Những thiệt hại do thiên tai gây ra ngày càng nặng nề

Audio thời sự 27-05-2020
Chỉ trong 7 tháng đầu năm 2019, tổng giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cao gấp gần 1,5 lần so với cả năm 2018 và cao gấp hơn 3,2 lần so với cả năm 2017.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI