Nước cống Kiểu, xã Trí Bình, huyện Châu Thành vẫn ô nhiễm trầm trọng

Audio thời sự 24-09-2020
Vấn đề nguồn nước ở cống Kiểu thuộc ấp Tầm Long, xã Trí Bình, huyện Châu Thành ô nhiễm không phải là vấn đề mới. Tuy nhiên, dù đã được phản ánh nhiều lần như sự việc lại không có nhiều thay đổi, gây bức xúc cho người dân.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI