Phân bổ vắc xin phòng Covid-19 đợt 01 trong tháng 10.2021

Audio thời sự 08-12-2021
Sở Y tế đề nghị các địa phương triển tiêm chủng đúng đối tượng ngay sau khi nhận vắc xin, đồng thời báo cáo kế hoạch triển khai về Sở Y tế.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI