Phấn đấu đến cuối năm 2020, toàn tỉnh Tây Ninh có trên 90% người dân tham gia BHYT

Audio thời sự 08-08-2020
Để nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT, tỉnh Tây Ninh đang thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu đến cuối năm 2020 toàn tỉnh có 90% người dân tham gia BHYT.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI