Phấn đấu đến năm 2025, Tây Ninh có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

Audio thời sự 25-02-2020
Theo kế hoạch của UBND tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2021-2025, Tây Ninh phấn đấu có thêm 27 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 80/80 xã (100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới).
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI