Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

Audio thời sự 25-06-2022
Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện đạo đức và văn hóa công vụ, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, xây dựng nền hành chính hiện đại, năng động, trách nhiệm và linh hoạt.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI