Phát động phong trào trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Audio thời sự 08-06-2023
UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các đoàn thể, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh đồng loạt tham gia, hưởng ứng phong trào trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; chung tay cùng cả nước thực hiện thành công Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI