Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong vận động người dân tham gia thu gom rác thải

Audio thời sự 01-11-2020
Qua thực tế đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác vận động người dân thu gom rác thải… nhiều đoạn đường trước đây thường xuất hiện rác chất đống, bốc mùi hôi thối nay đã trở nên xanh, sạch, đẹp…
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI