Phát huy vai trò của người đại biểu Nhân dân

Audio thời sự 04-04-2020
Đa số các kiến nghị, bức xúc mà cử tri phản ánh đã được đại biểu HĐND các cấp, nhất là đại biểu HĐND tỉnh chuyển đến ngành chức năng, Chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm, kịp thời ... tăng thêm niềm tin của cử tri đối với người đại biểu nhân dân
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI