Phát triển giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học

Audio thời sự 20-01-2022
Duy trì tốt công tác tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng từ cấp Trường đến cấp tỉnh. Lấy trường học làm địa bàn trọng điểm để làm nguồn tuyển chọn tài năng thể thao, lấy thành tích thể thao làm hạt nhân tác động trở lại cho sự phát triển động thể dục thể thao phong trào.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI