Phát triển nền nông nghiệp thông minh

Audio thời sự 20-01-2021
“Phát triển nền nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu. Phấn đấu xây dựng nền nông nghiệp bền vững, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại”. Đây là mục tiêu tổng quát về Phát triển ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI