Phát triển nguyên liệu chế biến xuất khẩu

Audio thời sự 19-09-2019
Thời gian tới, nhóm công tác nông nghiệp của UBND tỉnh Tây Ninh sẽ tiếp tục phối hợp Công ty Cổ phần Lavifood, Nafoods triển khai vùng nguyên liệu phục vụ cho chế biến và xuất khẩu.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI