Phát triển nhanh và bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ

Audio thời sự 19-10-2019
Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh việc trồng rừng gỗ lớn, cung cấp nguyên liệu gỗ có chứng chỉ quản lý rừng bền vững...
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI