Phát triển nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao vẫn gặp nhiều khó khăn

Audio thời sự 25-02-2020
Việc phát triển nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao là mục tiêu tiên quyết bắt buộc phải thực hiện, là xu hướng tất yếu của nền kinh tế thị trường.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI