Phòng ngừa và hạn chế tai nạn lao động

Audio thời sự 24-01-2021
Nhằm phòng ngừa và hạn chế tai nạn lao động, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định an toàn, vệ sinh lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn...
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI