Phụ huynh và học sinh Tây Ninh cùng chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19

Audio thời sự 08-08-2020
Để đảm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong nhà trường thì sự chung tay của các học sinh và phụ huynh học sinh cũng là điều rất quan trọng, góp phần để Tây Ninh nói riêng, Việt Nam nói chung khống chế dịch bệnh, tiến tới loại bỏ Covid-19.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI