Quản lý người đi về từ Tây Ninh và các tỉnh, thành phố thuộc vùng có dịch

Audio thời sự 08-12-2021
Để thuận tiện cho việc đi lại nhưng vẫn đảm bảo chặt chẽ, an toàn trong phòng chống dịch bệnh Covid -19, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quy định về “Quản lý người đi về từ Tây Ninh và các tỉnh, thành phố thuộc vùng có dịch”.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI