Quan tâm chăm sóc sức khoẻ cho vị thành niên - thanh niên

Audio thời sự 16-08-2022
Vị thành niên và thanh niên là những chủ nhân tương lai của đất nước. Việc chăm sóc sức khoẻ cho vị thành niên - thanh niên sẽ góp phần giảm bệnh tật và tỷ lệ tử vong trong hiện tại và tương lai, giảm gánh nặng bệnh tật và các chi phí y tế, chi phí xã hội.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI