Quý 2 năm 2022, Tây Ninh phấn đấu thu ngân sách đạt 2.210 tỷ đồng

Audio thời sự 08-06-2023
Trong đó phân theo nguồn thu nội địa là 1.850 tỷ đồng, lũy kế thu 6 tháng đầu năm 2022 là hơn 4.126 tỷ đồng, hơn đạt 47% dự toán.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI