Rà soát, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng

Audio thời sự 08-12-2021
Ngày 21.9.2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh ban hành quy định tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh theo đúng quy định của Đảng.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI