Sáp nhập các trường tiểu học: Cần tằng cường tuyên truyền để cán bộ, giáo viên yên tâm công tác

Audio thời sự 26-05-2020
Việc tăng cường công tác tuyên truyền trong cán bộ, giáo viên và học sinh để cán bộ, giáo viên yên tâm công tác; phụ huynh học sinh tin tưởng là hết sức cần thiết.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI