Sáp nhập Trường Trung cấp nghề khu vực Nam Tây Ninh, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật vào Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh

Audio thời sự 26-02-2020
Dự báo sau khi sáp nhập sẽ gặp một số khó khăn, như cùng một chương trình đào tạo nhưng thiết bị, máy móc, đồ dung dạy học của 3 cơ sở lại khác nhau, từ đó chất lượng đào tạo cũng khác nhau.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI