Sắp tới có thể không được phép chăn nuôi trong khu dân cư

Audio thời sự 26-05-2020
“Khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi” đây là nội dung vừa được Ủy ban nhân nhân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng Nghị quyết Quy định khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI