Sẽ mở thêm cơ sở điều trị nghiện ma túy bằng methadone tại Tân Biên

Audio thời sự 18-11-2019
Sở Y tế đang tham mưu UBND tỉnh mở thêm cơ sở điều trị nghiện ma túy bằng methadone tại huyện Tân Biên để cung cấp thuốc methadone cho người nghiện khu vực Tân Biên và Tân Châu.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI