Sẽ sáp nhập Trường Trung cấp nghề khu vực Nam Tây Ninh và Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Ninh vào Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh

Audio thời sự 23-04-2019
Theo phương án sắp xếp của Sở LĐTB&XH, sẽ sáp nhập Trường Trung cấp nghề khu vực Nam Tây Ninh, Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Ninh vào Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI