Sẽ xây dựng kho của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ tại xã Hiệp Thạnh

Audio thời sự 24-09-2020
Sau năm 2020, nếu Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ không đưa đất vào sử dụng thì Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu UBND tỉnh Tây Ninh thu hồi đất theo quy định.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI