Siết chặt quản lý “Tour du lịch 0 đồng” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Audio thời sự 26-05-2020
Kịp thời phát hiện và thông tin ngay với cơ quan chức năng về đơn vị mời chào tour du lịch. Triển khai sâu rộng việc tuyên truyền, khuyến cáo cho người dân trên địa bàn nắm, cảnh giác và không tiếp cận, sử dụng Tour du lịch này.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI